Tính NăngNgười dùngĐại lý
Giá 1 viewer trong 1 tháng900bcoin400bcoin
Không giới hạn bài & thời gian livestream
Có thể tạm dừng / chạy lại video livestream
Hỗ trợFacebook: https://www.facebook.com/levandai.it 
Số điện thoại: 0935348111

Facebook: https://www.facebook.com/levandai.it 
Số điện thoại: 0935348111 
(1000 bcoin = 1000 VND)