Tính NăngNgười dùngĐại lý
Giá 1 viewer trong 1 tháng2500bcoinLiên hệ admin
Không giới hạn bài & thời gian livestream
Có thể tạm dừng / chạy lại video livestream
Hỗ trợFacebook: https://www.facebook.com/levandai.it 
Số điện thoại: 0935348111
Skype: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/levandai.it 
Số điện thoại: 0935348111
Skype: [email protected]

(1000 bcoin = 1000 VND)