Hệ thống đã có gói 7 ngày & 15 ngày cho VIP mắt (livestream tháng). Các bạn có thể xem tại mục "Chọn khoảng thời gian" khi đặt hàng livestream. Cảm ơn!
Đại lý
Giá 1 viewer trong 1 tháng 2500 bcoin
Không giới hạn bài & thời gian livestream
Có thể tạm dừng / chạy lại video livestream
Hỗ trợ Facebook liên hệ: https://www.facebook.com/levandai.it
Số điện thoại: 0935348111
(1000 bcoin = 1000 VND)