Hệ thống đã có gói 7 ngày & 15 ngày cho VIP mắt (livestream tháng). Các bạn có thể xem tại mục "Chọn khoảng thời gian" khi đặt hàng livestream. Cảm ơn!

Liên Hệ Facebook: https://www.facebook.com/levandai.it

Fanpage: https://www.facebook.com/Mắt-Livestream-FB-518615271945616

Số điện thoại: 0935348111

Dịch vụ

Video Hướng Dẫn đăng ký mắt livestream miễn phí 1 ngày sử dụng: 


Liên Hệ Facebook: https://www.facebook.com/levandai.it
Fanpage: https://www.facebook.com/Mắt-Livestream-FB-518615271945616
Số điện thoại: 0935348111